CONTENT

is een externe plusklas


voor cognitief getalenteerde kinderen van 4 tot en met 12 jaar

binnen de schooluren, maar buiten de schoolmuren.
… voor kinderen die op de reguliere school op hun leerhonger blijven zitten.

… is een plaats waar ontwikkelingsgelijken elkaar uitdagen en stimuleren.

… is een plaats waar gewerkt wordt aan de ontwikkeling van executieve functies.Waarvoor staat Content?

Content wil een externe plusklas zijn voor cognitief getalenteerde kinderen waar er ruimte is om


  • zichzelf te zijn
  • zich begrepen te voelen
  • zichzelf te ontplooien tussen ontwikkelingsgelijken
  • te leren omgaan met hun capaciteiten, maar ook met hun groeikansen
  • uitgedaagd te worden buiten hun comfortzone
  • om te leren omgaan met de leerkuil
  • te leren analyseren, evalueren, creëren en reflecteren (volgens de taxonomie van Bloom)
  • verder in te zetten op de ontwikkeling van de executieve functies
  • inzicht krijgen in de eigen denkstijlen (volgens Robert Sternberg) 

Waarom voor de externe plusklas "Content" kiezen?

Leren is een levenslang proces. Het is belangrijk dat elk kind zijn eigen weg volgt. Dit is niet altijd gemakkelijk en soms lopen de wegen van cognitief getalenteerde kinderen sterk uit elkaar. Daarom belanden zij op school vaak in de zorgpiramide. Onderzoek toont aan dat er gemiddeld 3 tot 4 leerlingen per klas meer- of hoogbegaafd zijn. 

Omdat reguliere scholen niet altijd de mogelijkheid hebben om binnen hun lestijdenpakket de sterk cognitieve kinderen voldoende uit te dagen en te begeleiden, bieden wij aanvullende ondersteuning aan. Dit doen we door eerst en vooral ontwikkelingsgelijken samen te brengen. Op deze manier willen we de cognitief getalenteerde kinderen samen aan het werk zetten zodat ze gestimuleerd worden om creatieve oplossingen te bedenken en om met elkaar in discussie te durven gaan. Vervolgens gaan we met hen aan de slag om samen verschillende leerstrategieën te ontdekken en toe te passen. We streven ernaar om hen te helpen zich verder te mogen ontwikkelen tot kritische en zelfzekere individuen. We geloven er sterk in dat het een enorme troef is als je bewust bent van je eigen capaciteiten, zodat je deze in de toekomst verder kan inzetten om je eigen plekje in de maatschappij te veroveren.

Hoe gaan we te werk?

Content biedt een uitdagend projectmatig programma per leeftijdsgroep aan. We bieden elk trimester een traject van 10 lesmomenten aan.

De bedoeling is om vanuit verschillende methodes effectieve leerstrategieën aan te reiken. Kinderen werken hierdoor mee aan het verder ontwikkelen van hun executieve vaardigheden. Content wil het creatief denken stimuleren door projectmatig en in groep te werken met ontwikkelingsgelijken. Er worden verschillende uitdagende opdrachten aangeboden om de hogere orde van denkstrategieën aan te wakkeren volgens de taxonomie van Bloom.

Tenslotte gaat er ook veel aandacht naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind zodat we vanuit ieders noden op maat kunnen werken.

We geloven dat dit enkel in samenwerking met de ouders en de medewerking van de school tot een succes kan leiden.

Wie zijn wij?

Wij zijn Caroline en Nathalie. In de eerste plaats zijn we allebei mama. Nathalie heeft 3 lagere schoolkinderen, waarvan een cognitief sterke dochter en een HB-zoon. Caroline heeft 2 HB-tieners die nu school lopen in het secundair. 
Dankzij de verschillende opleidingen, waaronder een jaaropleiding bij L-aTent en vanuit de ervaring die we allebei gedurende meer dan 18 jaar opgebouwd hebben op de klasvloer, is onze interesse in cognitief getalenteerde kinderen enorm gegroeid. Daarom hebben we ons nog meer geprofessionaliseerd in deze specifieke doelgroep.

Tijdens het postgraduaat hoogbegaafdheid aan de hogeschool PXL in Hasselt is het idee ontstaan om iets te ondernemen voor deze kinderen. Want hoe meer we ons hierin verdiepen, hoe meer we tot de vaststelling komen dat de vraag naar extra ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen groot is. Dit kon onze enquête, die naar meer dan 30 scholen in het Antwerpse gestuurd werd, bevestigen.

Daarom hebben we besloten om samen de sprong te wagen en de cognitief getalenteerde leerlingen tijdens de schooluren, maar buiten de schoolmuren extra uit te dagen door te werken met ontwikkelingsgelijken aan verschillende projecten. Graag willen we deze groep leerlingen handvatten aanreiken om bijvoorbeeld te leren doorzetten als het even niet zo gemakkelijk gaat. Dit doen we door o.a. in te zetten op de executieve functies die vaak niet volledig ontwikkeld zijn.

Ons aanbod

Voor HB-kinderen:

Ook in september 2024 starten we weer met 4 verschillende modules per trimester. 

Tijdens een module werken de kinderen met ontwikkelingsgelijken aan een bepaald project. Het doel is voornamelijk om hen uit te dagen om uit hun comfortzone te komen en samen te werken. Het is belangrijk dat de kinderen zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn. Door inzicht te krijgen in je eigen sterktes en je eigen groeikansen kan je jezelf en de wereld rondom je beter begrijpen. Daar willen we mee op inzetten.


Om kwaliteitsvolle modules aan te bieden, werken we met een beperkt aantal leerlingen. We streven naar een maximum van 7 leerlingen per leerkracht. Na elke module organiseren we een moment om de vorderingen en de groeikansen te bespreken van elke deelnemer. Dit gebeurt tijdens een digitaal oudercontact (december), na de infoavond (januari) of tijdens de ouderavond (juni).

Een trimesteriële module bestaat uit een reeks van 10 lessen  van telkens 3 uren. Concreet betekent dit een volledige voormiddag (9u - 12u) of een volledige namiddag (13u - 16u). Om de concentratie van de kleuters zo goed mogelijk te kunnen inzetten, kiezen we ervoor om met hen een blok van 2uur aan de slag te gaan, nl. van 9u tot 11u op woensdagvoormiddag. Per trimester organiseren we een module per leeftijdsgroep. Elke module is verschillend, maar kent een zelfde opbouw. Het is dus mogelijk om alle modules te volgen of om in te pikken tijdens het schooljaar. 

Trimesteriële module = Een reeks van 10 lessen

= €775 (lagere school) of €520 (kleuterschool)

*Het aantal lessen per module kan variëren per trimester, afhankelijk van officiële feestdagen. 
Het aantal georganiseerde lessen per trimester beïnvloedt de prijs.

*De voorgestelde momenten zijn onder voorbehoud van organisatorische verschuivingen op dinsdag, woensdag en donderdag.

Dinsdag voormiddag 9u - 12u

3de graad lagere school

Dinsdag namiddag 13u - 16u

1ste graad lagere school

Trimester 1Start 24 september 2024 - december 2024

Woensdag voormiddag 9u - 11u

Kleuters vanaf 4 jaar

Trimester 2januari 2025 -

maart 2025

Donderdag voormiddag 9u - 12u

2de graad lagere school

Donderdag namiddag 13u - 16u

2de graad lagere school

Trimester 3april 2025  -  juni 2025


Voor ouders van HB-kinderen:

Voor ouders van ingeschreven leerlingen bij Content organiseren we jaarlijks een netwerkavond. Zodat ook zij de kans krijgen om met gelijkgestemden kennis te maken en met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Het einde van het schooljaar sluiten we samen af tijdens onze ouderavond. 

Op vraag kunnen wij aanwezig zijn tijdens een oudercontact van de school mits een meerprijs van €65 voor een digitaal gesprek of €115 om fysiek aanwezig (exclusief verplaatsing) te zijn. 


Voor scholen:

Op vraag geven we presentaties rond 'Hoogbegaafdheid in de klaspraktijk' tijdens een personeelsvergadering of bieden we de mogelijkheid om een pedagogische studiedag rond hoogbegaafdheid te organiseren op maat aan.

Bij interesse en prijsvoorwaarden kan u ons via mail welkom@content-antwerpen.be contacteren. 

Contact

Interesse om uw dochter of zoon in te schrijven voor een traject tijdens het schooljaar 2024-2025? Meld je dochter of zoon aan via het aanmeldingsformulier. Wij contacteren u nadien voor een digitaal intakegesprek.

Opgelet, een aanmelding staat niet garant voor een inschrijving. Een inschrijving is pas definitief na een intakegesprek en een bevestigingsmail van "Content-Antwerpen". 


Aangezien “Content” deeltijds onderwijs aanbiedt, is de toestemming van de school een vereiste om geldig afwezig te zijn. De school kan hiervoor code ‘P’ gebruiken. (P= gewettigde afwezigheid voor persoonlijke redenen met voorafgaande goedkeuring van de schooldirectie) 

Wij geloven dat onze samenwerking enkel een succes kan zijn indien zowel de ouders als de school akkoord gaan met de externe begeleiding. Daarom hechten we veel belang aan transparante en open communicatie met beide partijen.

Nog vragen? Mail ons

Blijf op de hoogte, volg ons!

contentantwerpen

Algemene voorwaarden

Inschrijving

- Een intelligentie-onderzoek is geen voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de externe plusklas "Content".

- Een inschrijving gebeurt na een digitaal intakegesprek met iemand van "Content-Antwerpen". De inschrijving is definitief bij bevestiging via mail.


Betaling


- Het bedrag dient betaald te worden vóór de vervaldatum vermeld op de factuur én voor aanvang van de module. 

- Bij niet-betaling van de factuur wordt er een herinneringsmail opgestuurd. HIervoor wordt een administratieve kost van €25 aangerekend. In deze mail vindt u ook het tijdstip vanaf wanneer we de wettelijke nalatigheidsintresten aanrekenen.


Annulatie


- Bij annulatie, mintens 30 dagen voor aanvang van de module, wordt 25% van het inschrijvingsbedrag aangerekend.

- Bij annulatie, binnen de maand voor aanvang van de module, wordt 50% van het inschrijvingsgeld aangerekend.

- Bij annulatie in de week voor aanvang van de module, wordt het volledige bedrag aangerekend. 


Opgelet: Een inschrijving is steeds voor de hele module. Een afwezigheid tijdens de module geeft geen recht op terugbetaling.

Locatie

De lessen gaan door op Kattenbroek in Edegem aan de Prins Boudewijnlaan, meer bepaald in de lokalen van het oude clubhuis van de hockeyclub Victory. Er is gratis parking.

Op Kattenbroek is het mogelijk om in 'Hotel Ter Elst' aan tele-werken te doen. Er is een koffiebar met gratis wifi.


Aanmeldingsformulier


Aanmeldingen die we ontvangen van 20 juli t.e.m. 20 augustus 2024 zullen vanaf 21 augustus in chronologische volgorde verwerkt worden. Alvast bedankt voor jullie geduld en begrip.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimester 1 (eind sept - dec)
Trimester 2 (jan - maa)
Trimester 3 (apr - jun)
 
Kleuters
Lagere school: 1ste graad
Lagere school: 2de graad
Lagere school: 3de graad
 
 
 

Content in de Media