CONTENT

is een externe plusklas


voor cognitief getalenteerde kinderen van 4 tot en met 12 jaar

binnen de schooluren, maar buiten de schoolmuren.
… voor kinderen die op de reguliere school op hun leerhonger blijven zitten.

… is een plaats waar ontwikkelingsgelijken elkaar uitdagen en stimuleren.

… is een plaats waar gewerkt wordt aan de ontwikkeling van executieve functies.Waarvoor staat Content?

Content wil een externe plusklas zijn voor cognitief getalenteerde kinderen waar er ruimte is om


  • zichzelf te zijn
  • zich begrepen te voelen
  • zichzelf te ontplooien tussen ontwikkelingsgelijken
  • te leren omgaan met hun capaciteiten, maar ook met hun groeikansen
  • uitgedaagd te worden buiten hun comfortzone
  • om te leren omgaan met de leerkuil
  • te leren analyseren, evalueren, creëren en reflecteren (volgens de taxonomie van Bloom)
  • verder in te zetten op de ontwikkeling van de executieve functies
  • inzicht krijgen in de eigen denkstijlen (volgens Robert Sternberg) 

Waarom voor de externe plusklas "Content" kiezen?

Leren is een levenslang proces. Het is belangrijk dat elk kind zijn eigen weg volgt. Dit is niet altijd gemakkelijk en soms lopen de wegen van cognitief getalenteerde kinderen sterk uit elkaar. Daarom belanden zij op school vaak in de zorgpiramide. Onderzoek toont aan dat er gemiddeld 3 tot 4 leerlingen per klas meer- of hoogbegaafd zijn. 

Omdat reguliere scholen niet altijd de mogelijkheid hebben om binnen hun lestijdenpakket de sterk cognitieve kinderen voldoende uit te dagen en te begeleiden, bieden wij aanvullende ondersteuning aan. Dit doen we door eerst en vooral ontwikkelingsgelijken samen te brengen. Op deze manier willen we de cognitief getalenteerde kinderen samen aan het werk zetten zodat ze gestimuleerd worden om creatieve oplossingen te bedenken en om met elkaar in discussie te durven gaan. Vervolgens gaan we met hen aan de slag om samen verschillende leerstrategieën te ontdekken en toe te passen. We streven ernaar om hen te helpen zich verder te mogen ontwikkelen tot kritische en zelfzekere individuen. We geloven er sterk in dat het een enorme troef is als je bewust bent van je eigen capaciteiten, zodat je deze in de toekomst verder kan inzetten om je eigen plekje in de maatschappij te veroveren.

Hoe gaan we te werk?

Content biedt een uitdagend projectmatig programma per leeftijdsgroep aan. We bieden elk trimester een traject van 10 lesmomenten aan.

De bedoeling is om vanuit verschillende methodes effectieve leerstrategieën aan te reiken. Kinderen werken hierdoor mee aan het verder ontwikkelen van hun executieve vaardigheden. Content wil het creatief denken stimuleren door projectmatig en in groep te werken met ontwikkelingsgelijken. Er worden verschillende uitdagende opdrachten aangeboden om de hogere orde van denkstrategieën aan te wakkeren volgens de taxonomie van Bloom.

Tenslotte gaat er ook veel aandacht naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind zodat we vanuit ieders noden op maat kunnen werken.

We geloven dat dit enkel in samenwerking met de ouders en de medewerking van de school tot een succes kan leiden.

Wie zijn wij?

Wij zijn Caroline en Nathalie. In de eerste plaats zijn we allebei mama. Nathalie heeft 3 kinderen, een kleuter en 2 lagere schoolkinderen, waarvan een cognitief sterke dochter. Caroline heeft 2 HB-tieners die nu school lopen in het secundair. Ze hebben allebei op de externe plusklas Spring-stof gezeten in Leuven, waar Caroline zelf ook nog gewerkt heeft. 
Dankzij de verschillende opleidingen, waaronder een jaaropleiding bij L-aTent en vanuit de ervaring die we allebei gedurende meer dan 15 jaar opgebouwd hebben op de klasvloer, is onze interesse in cognitief getalenteerde kinderen enorm gegroeid. Daarom hebben we ons nog meer geprofessionaliseerd in deze specifieke doelgroep.

Tijdens het postgraduaat hoogbegaafdheid aan de hogeschool PXL in Hasselt is het idee ontstaan om iets te ondernemen voor deze kinderen. Want hoe meer we ons hierin verdiepen, hoe meer we tot de vaststelling komen dat de vraag naar extra ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen groot is. Dit kon onze enquête, die naar meer dan 30 scholen in het Antwerpse gestuurd werd, bevestigen.

Daarom hebben we besloten om samen de sprong te wagen en de cognitief getalenteerde leerlingen tijdens de schooluren, maar buiten de schoolmuren extra uit te dagen door te werken met ontwikkelingsgelijken aan verschillende projecten. Graag willen we deze groep leerlingen handvatten aanreiken om bijvoorbeeld te leren doorzetten als het even niet zo gemakkelijk gaat. Dit doen we door o.a. in te zetten op de executieve functies die vaak niet volledig ontwikkeld zijn.

Ons aanbod

Voor HB-kinderen:

Vanaf september 2022 starten we met 4 verschillende modules per trimester. 

Tijdens een module werken de kinderen met ontwikkelingsgelijken aan een bepaald project. Het doel is voornamelijk om hen uit te dagen om uit hun comfortzone te komen en samen te werken. Het is belangrijk dat de kinderen zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn. Door inzicht te krijgen in je eigen sterktes en je eigen groeikansen kan je jezelf en de wereld rondom je beter begrijpen. Daar willen we mee op inzetten.


Om kwaliteitsvolle modules aan te bieden, werken we met een beperkt aantal leerlingen. We streven naar een maximum van 6 leerlingen per leerkracht. Voor elke module houden we een digitaal oudercontact per deelnemer om de vorderingen en de groeikansen te bespreken.

Een trimesteriële module bestaat uit een reeks van 10 lessen van telkens 3 uren. Concreet betekent dit een volledige voormiddag (9u - 12u) of een volledige namiddag (13u - 15u voor kleuters of 13u - 16u voor de lagere school). Per trimester is er één module per leeftijdsgroep. 

Trimesteriële module = Een reeks van 10 lessen = €750 (lagere school) of €500 (kleuterschool)

*De voorgestelde momenten zijn onder voorbehoud van organisatorische verschuivingen op dinsdag en donderdag.

Dinsdag voormiddag 9u - 12u

1ste en 3de graad lagere school

Dinsdag namiddag 13u - 16u


Donderdag voormiddag 9u - 12u

2de graad lagere school

Donderdag namiddag 13u - 15u

kleuters vanaf 4jaar

Trimester 1Eind september 2022 - december 2022

(vanaf week 39

tot week 50)

Trimester 2januari 2023 -

maart 2023

(vanaf week 2

tot week 13)

Trimester 3april 2023  - juni 2023 (vanaf week 16

tot week 26)


Voor ouders van HB-kinderen:
We organiseren jaarlijks een infoavond voor de ouders van onze ingeschreven leerlingen. Zodat ook zij de kans krijgen om met gelijkgestemden kennis te maken en met elkaar ervaringen uit te wisselen.


Voor scholen:

Op vraag geven we presentaties rond 'Hoogbegaafdheid in de klaspraktijk' tijdens een personeelsvergadering of bieden we de mogelijkheid om een pedagogische studiedag rond hoogbegaafdheid te organiseren op maat aan.

Bij interesse en prijsvoorwaarden kan u ons via mail welkom@content-antwerpen.be contacteren. 

Contact

Interesse om uw dochter of zoon in te schrijven voor een traject? Meld je dochter of zoon aan via het aanmeldingsformulier. Wij contacteren u nadien voor een digitaal intakegesprek.

Opgelet, een aanmelding staat niet garant voor een inschrijving. Een inschrijving is pas definitief na een intakegesprek en de effectieve betaling van het gekozen traject.


Aangezien “Content” deeltijds onderwijs aanbiedt, is de toestemming van de school een vereiste om geldig afwezig te zijn. De school kan hiervoor code ‘P’ gebruiken. (P= gewettigde afwezigheid voor persoonlijke redenen met voorafgaande goedkeuring van de schooldirectie) 

Wij geloven dat onze samenwerking enkel een succes kan zijn indien zowel de ouders als de school akkoord gaan met de externe begeleiding. Daarom hechten we veel belang aan transparante en open communicatie met beide partijen.

Nog vragen? Mail ons

Blijf op de hoogte, volg ons!

contentantwerpen

Locatie

De lessen gaan door op Kattenbroek in Edegem aan de Prins Boudewijnlaan, meer bepaald in de lokalen van het oude clubhuis van de hockeyclub Victory. Er is gratis parking.


Aanmeldingsformulier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimester 1 (eind sept - dec)
Trimester 2 (jan - maa)
Trimester 3 (apr - jun)
 
Kleuters
Lagere school: 1ste graad
Lagere school: 2de graad
Lagere school: 3de graad